Burmistrz Polic informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police

więcej plik PDF