P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 1 maja (poniedziałek) wywóz odpadów BIO z terenu całej gminy Police oraz makulatury z zabudowy wielorodzinnej zostaje przesunięty o 1 dzień, tj. na wtorek. Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W związku z dniem wolnym przypadającym na 3 maja (środa) harmonogram wywozu odpadów komunalnych przesunie się o 1 dzień, tj. od 4 do 6 maja.