P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 17 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 17 do 23 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem.