Zawiadamiam,  że  w  dniu  12 września 2023r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Tatyni, odbędzie  się   zebranie  mieszkańców Sołectwa Tatynia  w  celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun