ZDARZENIE

Brak przydatności wody do kąpieli

Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

KĄPIELISKO

Kąpielisko w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim

ORGANIZATOR KĄPIELISKA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police

GMINA

Police

POWIAT

policki

AKWEN

Zalew Szczeciński

PRZEKROCZONY PARAMETR

zakwit sinic

ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach

DATA WYDANIA DECYZJI

24.08.2023 r.

TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA

Do czasu odwołania