Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Drogoradzu, odbędzie  się zebranie mieszkańców sołectwa Drogoradz w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun