Zawiadamiam,  że  w  dniu 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Dębostrowie,  odbędzie  się   zebranie  mieszkańców sołectwa Dębostrów  w  celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun