Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:27 dnia 08.09.2022 do godz. 14:00 dnia 08.09.2022

Obszar: zlewnie: Warty dolnej od Noteci do ujścia, Noteci dolnej, Odry dolnej od Warty do Gryfina, Iny i Płoni (zachodniopomorskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Michalina Kallas-Garnitz