postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2022” w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2022.

 1. Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 29 kwietnia 2022 roku.
 2. Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 31.03.2022 r. dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2022”.
 3. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 kwietnia 2022 r.
 4. Zarządzeniem Nr  121/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Burmistrz Polic powołał komisję konkursową w następującym składzie:
  1. Katarzyna Szkaplewicz-Doba – przewodnicząca (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).
  2. Katarzyna Kamińska – członek (Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).
 5. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.
 6. Liczba odrzuconych ofert – 0.
 7. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty na realizację zadania (karty oceny oferty stanowią załączniki do protokołu).
 8. Oferta konkursowa przedstawiona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała 60 punktów (na 60 możliwych).
 9.  Po przeanalizowaniu oferty komisja zaopiniowała przyznanie dotacji podmiotowi:

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość proponowanej dotacji

„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi
oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych
znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2022”

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

130.000 zł.   

 

 

Razem

130.000 zł.

 

 1. Na tym protokół zakończono i podpisano.