w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2021” w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2021.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2021 roku.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2021 roku.

W dniu 8 czerwca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.05.2021 do godz. 19:30 dnia 25.05.2021

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z niewielkim gradem. Wysokość opadu podczas burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Podczas burzy porywy wiatru do 70 km/h.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.05.2021 do godz. 07:30 dnia 22.05.2021

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Wydział Oświaty i Kultury informuje, że do dnia 7 czerwca 2021 r. przyjmowane są wnioski na zapewnienie dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2021/2022, oraz wnioski o zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2021/2022.

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 10 maja 2021 roku.

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2021 roku

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie wydało ostrzeżenie: przymrozki/ 1. Obszar województwo zachodniopomorskie powiat policki.