z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr 111/13/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. oraz Zarządzenia Burmistrza 131/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

więcej: Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Polic

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: choszczeński(31), drawski(35), goleniowski(27), gryficki(25), gryfiński(26), kamieński(24), kołobrzeski(26), łobeski(33), myśliborski(27), policki(24), pyrzycki(28), stargardzki(30), Szczecin(26), świdwiński(34), Świnoujście(22), wałecki(35)

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie ostrzega przed upałem/1. Obszar województwo zachodniopomorskie powiat policki. Ważność od godz. 14:00 dnia 05.06.2019 do godz. 20:00 dnia 06.06.2019

Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy Rady Osiedla Nr 3 w Policach przy ul. Piastów 46a, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Jasienica” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-19 z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności obejmujący miasto i gminę Police. Nadany zostanie przez syreny sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza.

BURMISTRZ POLIC

Władysław Diakun

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Drogoradzu, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Drogoradz w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic Władysław Diakun

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie ostrzega przed burzami z gradem. Stopień zagrożenia – 1. Obszar województwo zachodniopomorskie powiat policki. Ważność od godz. 15:00 dnia 20.05.2019 do godz. 24:00 dnia 20.05.2019

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Burmistrz Polic informuje, że zorganizował dowóz wyborców z miejscowości:  

Burmistrz Polic informuje, że zorganizował dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu 26 maja 2019 r. w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Policach w dniu 26 maja 2019 r. w godz. od 9.00 do 18.00 pod nr tel. 91 431 18 30.