Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) – dalej zwaną ustawą.

Zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach przy ul. Sikorskiego 8, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie Nauczyciela w Policach przy ul. Ks. Barnima I 26, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Anny Jagiellonki” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w „Karczmie Jana” w Siedlicach, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Siedlice w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20a, odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Przęsocin w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun


Aktualizacja dotyczy: Predkości średniej i porywów wiatru

ważność od godz. 11:00 dnia 23.04.2019 do godz. 07:30 dnia 24.04.2019

W dzień zachmurzenie umiarkowane, późnym popołudniem na południowym zachodzie okresami duże i tutaj możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić na obszarze powiatu polickiego. Ważność ostrzeżeni od godz. 11:00 dnia 23.04.2019 do godz. 21:00 dnia 23.04.2019 Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,w porywach do 80 km/h z południowego-wschodu i wschodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 3 maja (piątek) planowane odbiory odpadów komunalnych zostają przesunięte na 4 maja.

Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

P.U.P. „ TRANS-NET ” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 22 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 22 do 28 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić na obszarze województwa zachodniopomorskiego - powiat policki.

Ważność od godz. 21:00 dnia 11.04.2019 do godz. 08:00 dnia 13.04.2019