Burmistrz Polic uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie Nauczyciela w Policach przy ul. Ks. Barnima I 26, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Dąbrówka w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 4, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police na czas jednej minuty.

BURMISTRZ POLIC

 Burmistrz Polic uprzejmie informuje, iż z uwagi na Święta Wielkanocne Linia Działkowa zostanie uruchomiona od dnia 3 kwietnia 2018 r.

UWAGA !!

 P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że dnia 31.03.2018 r. (WIELKA SOBOTA)

PSZOK czynny będzie w godzinach od 9.00 do 12.00.

P.U.P.  „ TRANS-NET ”  S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest  2 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 2 do 8 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem ograniczonej widzialności w strefie brzegowej - część zachodnia, od godz. 10:00 do 16:00 dnia 07.03.2018 r. Obserwowane i prognozowane są opady śniegu ograniczające widzialność od 500 m do 1000 m. Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 w miesiącu marcu 2018r.  planuje przeprowadzenie Badania diagnostycznego potrzeb i zasobów społeczności lokalnej  w Gminie Police.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego mrozu na terenie subregionu wewnętrznego zachodniego od godz. 00:00 dnia 28.02.2018 do godz. 08:00 dnia 01.03.2018. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -5°C do -3°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Subregion wewnętrzny zachodni - Szczecin oraz powiaty: goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, polic-ki, pyrzycki, stargardzki.

Dla Gminy Police kwalifikacja wojskowa trwać będzie od 26.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 mieści się w Szczecinie ul. Firlika 19. Budynek Gustaw Securitas

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2018/2019.

POBIERZ PLIK PDF