Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed burzami w strefie brzegowej/1. Obszar Strefa brzegowa - część zachodnia. Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 13.08.2019 do godz. 12:00 dnia 13.08.2019.

W związku z analizą przeprowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii, dotyczącą liczby psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz niepokojącymi wynikami wskazującymi na poddanie immunizacji jedynie połowy populacji psów z terenu naszego województwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców o konieczności poddawania obowiązkowemu szczepieniu psów przeciwko tej chorobie oraz przestrzeganiu terminowości kolejnych szczepień.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki

Ważność od godz. 16:00 dnia 07.08.2019 do godz. 24:00 dnia 07.08.2019

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. w o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police na czas trzech minut.

ważność od godz. 07:30 dnia 29.07.2019 do godz. 07:30 dnia 30.07.2019

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu i wieczorem okresami wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami grad. Prognozowana wysokość opadow do 30 mm, w powiatach południowych lokalnie możliwe opady do 40 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C, nad morzem od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, połnocno-wschodni. W czasie burzy wiatr w porywach do 80 km/h.

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar województwo zachodniopomorskie powiat policki

Ważność od godz. 15:00 dnia 29.07.2019 do godz. 23:00 dnia 29.07.2019

ważność od godz. 19:30 dnia 26.07.2019 do godz. 19:30 dnia 27.07.2019

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Komunikatu Burmistrza Polic w sprawie wyłożenia spisu osób uprawnionych z terenu gminy Police do głosowania w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej rozpisanych na dzień 28 lipca 2019r. oraz Obwieszczenie Komisji Okręgowej 4/Po w Policach o zarejestrowanych kandydatach startujących w wyborach do walnego zgromadzenia ZIR.

pobierz PDF