Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Tatyni, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Tatynia w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Uprzejmie informujemy że dnia 10.09.2019 roku kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach będzie nieczynna w związku z powyższym składanie wniosków oraz odbiór kart Dużej Rodziny, Szczecińskiej Karty Rodzinnej , Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Seniora będzie niemożliwa ,informacja oraz składanie podań możliwe będzie w sekretariacie Urzędu Miejskiego I piętro pokój 30. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprasza na cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem www.pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie polickim odbędzie się 25 września 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki

Ważność od godz. 11:00 dnia 31.08.2019 do godz. 19:00 dnia 01.09.2019

Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1.

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki.

Ważność od godz. 12:00 dnia 29.08.2019 do godz. 24:00 dnia 29.08.2019.

Burze z gradem/2

powiaty: białogardzki(52), choszczeński(49), drawski(56), goleniowski(45), gryficki(43), gryfiński(45), kamieński(41), kołobrzeski(44), Koszalin(49), koszaliński(51), łobeski(54), myśliborski(46), policki(43), pyrzycki(47), sławieński(46), stargardzki(49), Szczecin(45), szczecinecki(52), świdwiński(53), Świnoujście(39), wałecki(54)

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie ostrzega przed burzami z gradem/ 2. Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki. Ważność od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 do godz. 24:00 dnia 28.08.2019

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.