Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki

Ważność od godz. 11:00 dnia 31.08.2019 do godz. 19:00 dnia 01.09.2019

Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1.

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki.

Ważność od godz. 12:00 dnia 29.08.2019 do godz. 24:00 dnia 29.08.2019.

Burze z gradem/2

powiaty: białogardzki(52), choszczeński(49), drawski(56), goleniowski(45), gryficki(43), gryfiński(45), kamieński(41), kołobrzeski(44), Koszalin(49), koszaliński(51), łobeski(54), myśliborski(46), policki(43), pyrzycki(47), sławieński(46), stargardzki(49), Szczecin(45), szczecinecki(52), świdwiński(53), Świnoujście(39), wałecki(54)

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie ostrzega przed burzami z gradem/ 2. Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki. Ważność od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 do godz. 24:00 dnia 28.08.2019

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed burzami w strefie brzegowej/1. Obszar Strefa brzegowa - część zachodnia. Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 13.08.2019 do godz. 12:00 dnia 13.08.2019.

W związku z analizą przeprowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii, dotyczącą liczby psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz niepokojącymi wynikami wskazującymi na poddanie immunizacji jedynie połowy populacji psów z terenu naszego województwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców o konieczności poddawania obowiązkowemu szczepieniu psów przeciwko tej chorobie oraz przestrzeganiu terminowości kolejnych szczepień.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar wojewodztwo zachodniopomorskie powiat policki

Ważność od godz. 16:00 dnia 07.08.2019 do godz. 24:00 dnia 07.08.2019

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. w o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police na czas trzech minut.