flaga gminy Police z herbem

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2023 z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiat policki  określa się strefą objętą zakażeniem wirusem ASF.

Zgodnie z par. 2 Rozporządzenia, zakazuje się wstępu do Lasów Państwowych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, z wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych.