Na zdjęciu burmistrz Polic Władysław Diakun

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 26 kwietnia do 30 maja 2023 roku

 

28 kwietnia podczas prac ziemnych, na jednej z posesji w Przęsocinie znaleziono niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej. Saperzy dokonali odpowiednich czynności i przewieźli pocisk na poligon, celem jego detonacji.

 

29 kwietnia na przystani przy ul. Dębowej w Policach odbyło się oficjalne powitanie uczestników drugiej wyprawy kajakowej „Olo – śladami Aleksandra Doby”. Grupa kajakarzy przepłynęła z Trójstyku do Polic, pokonując dystans 400 kilometrów. Podobnego wyczynu w 1992 roku dokonał Aleksander Doba, płynąc wzdłuż polsko-niemieckiej granicy – Nysą Łużycką oraz Odrą. Wspólnie z Panią Gabrielą Dobą, Stowarzyszeniem Ekologicznym Łarpia, Klubem kajakowym Alchemik oraz Stowarzyszeniem Wodnym Leń powitałem kajakarzy biorących udział w wyprawie.

 

3 maja wraz z moim Zastępcą Jakubem Pisańskim oraz Radnym Rady Miejskiej w Policach Damianem Walczakiem złożyłem kwiaty pod pomnikami – Papieża św. Jana Pawła II oraz Ludziom Solidarności w Policach, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspólnie z przedstawicielami Powiatu Polickiego wziąłem udział we Mszy Świętej za Ojczyznę, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach.

 

8 maja w 78 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz w związku z Narodowym Dniem Zwycięstwa  wspólnie z Burmistrzem Pasewalku złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Pokoju w Pasewalku.  Święto to zostało ustanowione  dla upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

 

9 maja uczestniczyłem w uroczystościach związanych z obchodami 75 - lecia Przedszkola Publicznego w Trzebieży.  Dopełnieniem uroczystości były występy artystyczne przedszkolaków.

 

11 maja w Policach - Jasienicy, uczestniczyłem w XII Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzowanie piosenek i pieśni o tematyce narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

 

12 maja złożyłem kwiaty i zapaliłem znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 88 rocznicę jego śmierci.

 

18 maja złożyłem kwiaty pod pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II, w 103 rocznicę jego urodzin.

 

18 maja razem z moim Zastępcą Jakubem Pisańskim uczestniczyłem w uroczystościach związanych z obchodami 60 - lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z okazji  20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach. W tym dniu obchodzony był również “Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

22 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wraz ze Skarbnikiem Gminy Panem Januszem Zagórskim podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach której Gmina Police otrzymała jedno z najwyższych dofinansowań. W latach 2023 -2025 Gmina Police otrzyma dotację w kwocie 5.145.000 zł, z której będzie mogło skorzystać 200 beneficjentów końcowych – mieszkańców gminy zamieszkujących budynki wielorodzinne. Celem programu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, w tym kotłów na paliwa stałe. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, beneficjenci końcowi będą mogli wymienić je na pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne lub kotły na pellet drzewny, spełniające europejską normę 5 klasy. Dofinansowanie może także zostać przeznaczone na podłączenie nieruchomości do wspólnego efektywnego źródła ciepła, wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną, wykonanie instalacji C.O. oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

O szczegółach i warunkach uczestnictwa w programie będą Państwo informowani w późniejszych terminach.

 

Od 24 maja do 7 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2024.

            Zachęcam mieszkańców gminy Police, aby wypowiedzieli się na temat regulaminu budżetu             obywatelskiego. 

            Na realizację budżetu proponujemy przeznaczyć     kwotę 1 mln zł. W tej edycji wprowadzamy             zmianę, gdyż kwota ta zostanie podzielona na

            część gminną – 700 tys. zł     oraz na zielony           budżet obywatelski – 300 tys. zł.

Będzie można składać projekty ekologiczne, na przykład dotyczące poprawy jakości powietrza, zwiększenia retencji wód opadowych, ochrony zwierząt.

Rezygnujemy natomiast budżetów sołeckich. Nie chcemy wprowadzać ograniczeń kwotowych dla projektów sołeckich - tym bardziej, że poprzednia edycja budżetu obywatelskiego pokazała, jak dużym zainteresowaniem budżet obywatelski cieszy wśród mieszkańców sołectw. Trzy projekty z największą liczbą punktów to projekty sołeckie.

 

W kwietniu i maju odbyły się wybory w jednostkach pomocniczych gminy Police. Sołtysami oraz Przewodniczącymi Rad Osiedli na kolejną kadencję zostali:

w sołectwie Tanowo – Pan Zygmunt Kołacki,

w sołectwie Przęsocin - Pani Zofia Hlek,

w Radzie Osiedla Nr 2 w Policach – Pani Krystyna Seweryńczyk,

w Radzie Osiedla Nr 7 w Policach – Pani Izabela Przyjemska.

Serdecznie gratuluję wyboru oraz życzę owocnej    współpracy.

 

Uprzejmie informuję, iż od 26 maja uruchomiona została strona internetowa www.inwestycje.police.pl, na której mogą Państwo na bieżąco śledzić realizacje danych inwestycji prowadzonych przez gminę.

 

27 maja obchodzony jest „Dzień Samorządowca”. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim samorządowcom z terenu Gminy Police, a w szczególności Radnym Rady Miejskiej w Policach i pracownikom Urzędu Miejskiego w Policach za ich pracę na rzecz dobra wspólnego.

 

Panie Przewodniczący, uprzejmie proszę o udzielenie głosu Pani Anecie Kuśnierz, która przedstawi bieżące informacje dotyczące budowy obwodnicy Polic, jako uzupełnienie mojego sprawozdania.