Na zdjęciu uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

W dniu 22 maja 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie została uroczyście przekazana  Burmistrzowi Polic i Skarbnikowi Gminy umowa pomiędzy Gminą Police a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Police otrzymała jedną z najwyższych dofinansowań.

W ramach dotacji Gmina Police w latach 2023 -2025 otrzyma dotację w kwocie 5.145.000 zł    (słownie: pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) z której będzie mogło skorzystać 200 beneficjentów końcowych – mieszkańców gminy zamieszkujących budynki wielorodzinne.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu podniesienie efektywności energetycznej mieszkań  oraz poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarniach i pyłów do atmosfery.

Do realizacji celów programu ma prowadzić wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, w tym kotłów na paliwa stałe. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, beneficjenci końcowi będą mogli wymienić je na pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne lub kotły na pellet drzewny, spełniające europejską normę 5 klasy.

Dofinansowanie może także zostać przeznaczone na:

  • podłączenie nieruchomości do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
  • wymianę okien i drzwi,
  • wentylację mechaniczną,
  • wykonanie instalacji C.O.
  • sporządzenie dokumentacji projektowej.

O szczegółach i warunkach uczestnictwa w  programie będą Państwo informowani w późniejszych  terminach.

fot. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie