Mapa poglądowa zawierająca wszystkie rozwiązania, które zostały wypracowane w trakcie konsultacji społecznych w uwzględnieniem rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców.

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazuję Raport z konsultacji społecznych na temat obwodnicy Polic.

Realizację planowanego przedsięwzięcia należy oceniać w okresie długoterminowym. Należy uwzględnić budowę drogowego Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina, rozbudowę terenów przemysłowych oraz budowę III etapu Trasy Północnej. Nieuniknione jest, że każdy wypracowany przebieg będzie miał swoich przeciwników i zwolenników.

Przeprowadziliśmy spotkania oraz zebraliśmy opinie zawarte w ankietach.  Do DIM Biuro Projektowe Ryszard Kowalski oraz pracownikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach przedłożyliśmy rozwiązanie kompromisowe uwzględniające liczne postulaty mieszkańców. Wsłuchiwaliśmy się w Państwa głosy podczas spotkań i z uwagą czytaliśmy opinie oraz analizowaliśmy propozycje dróg dojazdowych do Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina.

Spodziewacie się Państwo ostatecznego rozstrzygnięcia, co zrozumiałe. Jest ono jednak uzależnione od zaopiniowania przebiegu przez zarządców dróg innych kategorii. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze przebiegu weźmiemy pod uwagę ocenę wielokryterialną - społeczną, środowiskową, techniczną, funkcjonalną i ekonomiczną.  

Podczas najbliższego spotkania z mieszkańcami zaprezentujemy przebieg, który zostanie złożony do akceptacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i tak licznie wyrażone opinie.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

RAPORT w formacie PDF