Na zdjęciu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

Forma zatrudnienia - umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy lub ½ etatu

 

Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków wojewódzkiej izby lekarsko-weterynaryjnej.
 3. Co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii, w tym praca ze zwierzętami (psy, koty).
 4. Wiedza praktyczną przy przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji  psów i kotów.
 5. Znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista,
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 3. Komunikatywność, odporność na stres,
 4. Rzetelność dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Prawo jazdy kat. B,
 7. Umiejętność obsługi programu Klinika XP

Dokumenty należy składać w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra lub osobiście.

Pocztą na adres korespondencyjny Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 72-003 Dobra, ul. Zwierzyniecka 1 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Lekarz Weterynarii”

Dodatkowych informacji o naborze udziela Specjalista ds. Kadr i Adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr kontaktowy: 508 222 247

Szczegółowe informacje można znaleźć na BIP Dobra

https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-zatrudnienia-lekarz-weterynarii-w-schronisku