Burmistrz Polic ogłasza nabór ankiet w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter sondażowy, a jej celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Police.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację Programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminie do dnia 31.12.2022 r.

W przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie zostanie przygotowany nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Do kogo skierowany jest Program „Ciepłe Mieszkanie”?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 1. Podstawowym: roczny dochód Beneficjenta końcowego nie przekracza kwoty 120 tys. zł.
  Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 2. Podwyższonym: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
  nie przekracza:
  - 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  - 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowy
  Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do o 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 1. Najwyższym: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
  nie przekracza:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
        - 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
        - ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
       Intensywność dofinansowania w takim przypadku wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych,
       nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Program realizowany będzie w latach 2023-2025.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez Beneficjenta końcowego nie może przekroczyć daty 31.12.2025 r.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego będzie dotyczył wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

Warunkiem udzielenia dofinansowania będzie zobowiązanie się Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

UWAGA!

Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Program nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mogą zostać zastąpione przez:

- kotły gazowe kondensacyjne,

- kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- ogrzewanie elektryczne,

- pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze,

- podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

 Wsparcie może również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

- wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

- wymiany okien i drzwi,

- wykonania wentylacji mechanicznej,

- sporządzenia dokumentacji projektowej.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie „Ciepłe Mieszkanie” prosimy o składanie ankiety informacyjnej w terminie do dnia 07.12.2022r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą
na adres: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, bądź mailem na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

 

Materiały do pobrania:

Ankieta informacyjna (plik.docx)

Zarys ogólny Programu „Ciepłe Mieszkanie” - na dzień 22.11.2022 r. (pdf)

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie” - na dzień 22.11.2022 r. (pdf)

 

Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/o-programie/