Drodzy mieszkańcy, po raz kolejny nieznani sprawcy dokonali dewastacji urządzenia do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE znajdującego się przed wejściem na targowisko w Policach przy ulicy Bankowej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dokonano kradzieży pięciu kaset (pojemniki znajdujące się wewnątrz MPE), do których można wrzucać drobną elektronikę, baterie, żarówki.

Informujemy, że urządzenie zostało zamknięte do momentu zakupu kaset. Prosimy o nie pozostawianie odpadów obok urządzenia w reklamówkach, bądź luzem, gdyż jest to odpad niebezpieczny, który jest szkodliwy dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. 

Dostępne punkty MPE znajdują się przy ul. Bankowej 18, ul. Przyjaźni, ul. Grunwaldzkiej. Elektroodpady można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Tanowskiej 8 (siedziba Trans-net S.A.).

O dewastacji urządzeń została poinformowana Komenda Powiatowa Policji w Policach.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców, żeby w przypadku jakichkolwiek informacji dotyczących dewastacji przekazywali informację do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer: (91) 3176 272 lub na Policję na numer 997.