Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dokument w formacie PDF 

Wyrok Sądu Okręgowego dokument PDF 1dokument PDF 2