Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  informuje, że od dnia 12.04.2022 r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane będą w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a  
Dział Dodatków Mieszkaniowych
IV piętro, pok. 434
tel. 42 40 860

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania