Gmina Police złoży wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem Gmina Police stara się o dofinansowanie budowy stadionu miejskiego przy ul. Siedleckiej w Policach oraz placu rekreacyjnego przy ul. Roweckiego w Policach.

Obecnie prowadzony nabór wniosków trwa do 15 lutego 2022 roku.

Gmina Police z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskała 15,3 miliona złotych na przebudowę i doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.