Program Granty PPGR - Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

W związku z procedurą weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Police w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz zmianą wytycznych w ocenie wniosków (w dniu 22 listopada) przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska do 11 stycznia 2022 Gmina jest zobligowana do potwierdzenia danych zawartych w Państwa wnioskach. Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Do konkursu zgłosiło się 1608 gmin, z czego 491 zostało zwolnionych z obowiązku weryfikacji danych. W tym dwie z województwa zachodniopomorskiego. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oszacowało potrzeby rodzin PPGR na 80 mln złotych, tymczasem wpłynęły wnioski na kwotę 900 mln zł. Zastosowane zostało bezpodstawne kryterium wyboru gmin, które nie muszą weryfikować danych o przodkach zatrudnionych w PGR.

Dziękujemy wszystkim, którzy w możliwie szybkim terminie przedłożyli stosowne dokumenty za sprawną współpracę. Obecnie oczekujemy na potwierdzenia KOWR Olsztyn i ZUS o./Szczecin odnośnie sześciu przodków (na ponad 100 złożonych wniosków). Po zebraniu kompletu dokumentacji będziemy mogli przedłożyć ponownie wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Police do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr