Celem projektu jest zapewnienie spójności, wysokiego standardu i funkcjonalności drogi oraz jej połączenie z ulicą Wkrzańską i Osadników.

W wyniku przebudowy poprawiło się bezpieczeństwo i dostęp do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju gminy i podmiotów usługowych. W efekcie przebudowy jezdni o dwóch pasach ruchu poprawiła się nośność drogi, przebudowano 2 skrzyżowania, powstało m.in. wyniesione przejście dla pieszych, próg zwalniający i ciąg pieszo - rowerowy o długości 783 m.