W 2021 r. w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 46,2 Mg azbestu z 21 nieruchomości.

Całkowity koszt zadania wyniósł 28.590,00 zł. Zachęcamy właścicieli nieruchomości posiadających azbest na swojej posesji, do składania wniosków w przyszłym roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Policach lub na stronie internetowej  www.odpady.police.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 2D w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 38.