Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina realizują projekt pt. „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie oraz:

-  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]

lub

-  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością,

  1. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego,
  2. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS,
  3. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

  1. szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu;
  3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w tym:

- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

- do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

  1. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;
  2. materiały szkoleniowe;
  3. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/rekrutacja/  należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/  poprzez jedną z form o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

PLANOWANE TERMINY NABORU:

WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021/LISTOPAD 2021

 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

http://dotacjepz.zgd.com.pl/

 

BIURO PROJEKTU:

a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

J. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 59 810 48 03

b) Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 517 663 672

c) Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 721 790 977