Informuję, że projekt planu przydziału lokali mieszkalnych przygotowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa  18, tel.  (91)  43-11-477  przez  30  dni, tj. od  dnia 23 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, która nie została umieszczona w projekcie planu przydziału lokali mieszkalnych może złożyć do Komisji Odwoławczej skargę, uwagę lub zastrzeżenie do projektu w terminie 30 dni od daty jego udostępnienia.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun