Ogłoszenie w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Police, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W związku z przekształceniem z  dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

Burmistrz Polic informuje,

że projekt Uchwały Rady Miejskiej w Policach, dotyczący bonifikaty od opłaty jednorazowej oraz od opłat wnoszonych corocznie za to przekształcenie, przesłany został do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt ten zostanie przedstawiony pod obrady Radzie Miejskiej w Policach.

Burmistrz

Władysław Diakun