Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art.32,  39 oraz 39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) można składać wnioski o zapewnienie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek lub o zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki.

grafika flaga w kolorach czerwony, żółty, szary z herbem Polic

Patrol saperski wywiózł znaleziony przedmiot dzisiaj (28 kwietnia) około godziny 10:30

Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20a, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Przęsocin w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

grafika - flaga Polic z herbem

Akcja podjęcia i transportu przez saperów przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego zlokalizowanego przy ul. Piotra i Pawła w sąsiedztwie budowy Grupy Azoty Polyolefins została zakończona.

Szanowni Państwo,

 W związku z planowaną na dzień 27.04.2023 r. (czwartek) od godz. 7:00 akcją podjęcia i transportu przez saperów przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego zlokalizowanego przy ul. Piotra i Pawła w sąsiedztwie budowy Grupy Azoty Polyolefins informuje:

Drodzy mieszkańcy w związku zaplanowanym podjęciem niewybuchu w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) przy ul. Piotra i Pawła w Policach wystąpią utrudnienia w przejazdach linii samorządowej przejeżdżające przez Tatynię do odwołania akcji.

mapa z zaznaczonym obszarem ewakuacji

W dniu 27.04.2023 (czwartek) mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie miejscowości Tatynia (budynki numery od 24 do 67 oraz numery 110, 118, 119, 123, 127) i miejscowości Wieńkowo (budynki 16, 17, 18, 19) zobowiązane są do opuszczenia strefy zagrożenia wyznaczonej na mapie z uwagi na możliwą, niekontrolowaną eksplozję niewybuchu, który znajduje się przy ulicy Piotra i Pawła w Policach. Zaplanowano podjęcie i wywiezienie przedmiotu niebezpiecznego na godzinę 7:00 jednak podjęcie może potrwać nawet do ośmiu godzin.

W dniu 22 kwietnia znaleziono przy ul. Piotra i Pawła w Policach  niewybuch z czasów drugiej wojny światowej o masie około 250 kg. Znajduje się on poza terenem zakładów chemicznych.

Celem akcji jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka wynikającego ze spadku liczby osób zaszczepionych. Pandemia COVID-19 i sytuacja wywołana wojną w Ukrainie oraz konieczność przywrócenia bezpieczeństwa w Europie stanowią wyzwania, które potęgują znaczenie powszechnego dostępu do szczepionek.

Dnia 22 kwietnia 2023 roku, Burmistrz Polic Władysław Diakun uczestniczył w ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze“ w wydarzeniu otwarcia nowej atrakcji w ZOO Ueckermünde a mianowicie otwarciu woliery dla papużek do której można wejść.