Gmina Police otrzyma ponad 3,2 miliona złotych na nowy węzeł przesiadkowy i pętlę autobusową, które usytuowane będą przy ulicy Wyszyńskiego na osiedlu „Chemik” w Policach. Inwestycja zakłada budowę peronów dla autobusów, postojów dla taksówek, busów i rowerów wraz z wiatami przystankowymi oraz ciągami pieszo- rowerowymi. Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał we wtorek wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie tego projektu.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Polic mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, które stało się już świąteczną tradycją Polic: w Muzycznej Wigilii na Starym Mieście. Był święty Mikołaj ze swoim orszakiem i prezentami, były kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe, były też stragany ze świątecznymi ozdobami i coś do zjedzenie na ciepło. Było też to, co najważniejsze: bożonarodzeniowa atmosfera i chwila zatrzymania w przedświątecznym zabieganiu. Na Muzyczną Wigilię i spotkanie z jej uczestnikami przyszedł m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun.

Podczas ostatniej w roku 2016 sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się we wtorek 20 grudnia, burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił projekt budżetu na rok 2017. Rada, przy trzech głosach wstrzymujących się, przyjęła projekt bez żadnych uwag.

W przerwie obrad uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach przeprowadzili kwestę wśród radnych i innych osób, obecnych na sesji, na rzecz Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS.  Przynieśli też zrobione własnoręcznie  papierowe gwiazdy dla uczestników obrad.  

Przyjęte zostały uchwały:

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Police i powiatu polickiego oddali hołd ofiarom wydarzeń Grudnia ’70. Najpierw złożyli kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem „Ludziom Solidarności” w Policach, a następnie uczestniczyli w obchodach rocznicowych przy bramie Stoczni Szczecińskiej. W czasie uroczystości, które odbyły się 17 grudnia 2016r., dziewięcioro działaczy „Solidarności” z Polic otrzymało odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi lub wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W związku z planowanymi przez rząd zmianami w polskim systemie oświatowym, tzn. likwidacją gimnazjów od 2017 roku, burmistrz Polic Władysław Diakun spotkał się w czwartek 8 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury z radami rodziców oraz dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjach Gminy Police. Omawiana była koncepcja nowej sieci szkół w Gminie Police, która miałaby być wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018. Burmistrz przedstawił dwa warianty rozwiązań:

We wtorek 29 listopada 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, która odbyła się 25 października.

Rada Miejska przyjęła 11 uchwał, a jedną, dotyczącą budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach odrzuciła.

Przyjęte zostały uchwały w sprawach:

Gmina Police w dniach od 28 listopada do 3 grudnia 2016r. gościła 20-osobową delegację samorządowców z Ukrainy. Przyjechali z wizytą studyjną, z obwodu Czerkaskiego. Przemierzyli 1500 km, by rozmawiać w Policach o funkcjonowaniu polskiego samorządu. Zwiedzili gminę, spotkali się z przedstawicielami Gminy z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Goście pytali m.in. o budżet Gminy i budżet obywatelski, funkcjonowanie służby zdrowia, gospodarkę odpadami komunalnymi, dotacje z Unii Europejskiej. Było też wiele pytań o system oświaty.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Dnia 30 listopada z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Policach, zorganizowała XVI Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

Adresatami konkursu byli uczniowie II klas gimnazjum z powiatu polickiego. Do konkursu na etapie powiatowym zgłosiło się 16 uczniów z następujących placówek oświatowych:

Burmistrz Polic informuje,

że zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że proces spalania odbywa się w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie jest uciążliwy dla innych nieruchomości.