II wojna światowa – największa wojna światowa w historii. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja.  Końcowym akcentem II wojny światowej w Europie była bezwarunkowa kapitulacja Wehrmachtu, która nastąpiła 8 maja 1945. Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.

3 maja w Kościele p.w. św. Kazimierza w Policach odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych, w tym m.in. burmistrz Polic – Władysław Diakun.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Gminy Police, Powiatu Polickiego oraz służb mundurowych i związku zawodowego „Solidarność”.

Tradycyjnie, jak co roku w dniach od 1 do 3 maja w Trzebieży odbyła się majówka w klimacie militarnym organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego w Trzebieży.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Polic, Władysław Diakun w towarzystwie Dariusza Stawińskiego organizatora wydarzenia.

27 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, w którym udział wzięli uczniowie z jedenastu szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Polickiego. Uczniowie wzięli udział w pięciu konkurencjach - m.in. pierwszej pomocy, wiedzy o ruchu drogowym.

Dzisiaj, 2 maja, obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto to zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Tego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Każdy kto dzisiaj do godz. 15 odwiedzi Urząd Miejski w Policach otrzyma małą, biało-czerwoną flagę - zapraszamy.

We wtorek 25 kwietnia 2017r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, to jest od 24 marca. Rada debatowała nad projektami siedmiu uchwał. Wszystkie zostały przyjęte. W trakcie obrad radnych odwiedzili wolontariusze z Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunami. Przeprowadzili tradycyjną, wiosenną kwestę na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Kajak "OLO" już czeka w Stanach Zjednoczonych – dziś w podróż do Stanów Zjednoczonych wyruszył również Aleksander Doba, aby kontynuować przerwaną przez żywioły w zeszłym roku wyprawę. Planuje wyruszyć w kierunku Europy jeszcze w maju. Aleksander Doba dotychczas dwukrotnie przepłynął Atlantyk - w 2010 z Afryki do Ameryki Południowej a drugi raz (2013-2014) z Europy do Ameryki Północnej. W tym roku zamierza kontynuować wyprawę z Nowego Jorku do Lizbony.  

za okres od 24 marca do 25 kwietnia 2017 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W dniach 8 i 9 kwietnia odbyły się jubileuszowe, X Polickie Targi Gospodarcze. Wzięło w nich udział 65-ciu wystawców z Polski i Niemiec: przedsiębiorcy, instytucje i organizacje pozarządowe. Na scenie zaprezentowali się nasi lokalni artyści: z Polic i Szczecina. Podczas Tragów odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat rynku pracy na naszym pograniczu. W centrum zainteresowania były poszukiwane specjalności zawodowe i możliwości kształcenia w najbardziej popularnych kierunkach.

26 kwietnia 1945 r. niemieckie miasto Pölitz zostało zdobyte  wraz ze Szczecinem przez wojska radzieckie (2 Front Białoruski - 2 Armia Uderzeniowa). W październiku 1945 utworzono Enklawę Policką i dopiero we wrześniu 1946 roku przekazano Pölitz administracji polskiej. Dzisiaj w rocznicę zakończenia działań wojennych, burmistrz Polic Władysław Diakun wspólnie z Witoldem Królem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach i wiceburmistrzem Jakubem Pisańskim złożyli kwiaty m.in. pod pomnikami w Mścięcinie i Trzeszczynie.

Od 1 maja mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski do trzeciej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie realizowany w 2018 roku. W stosunku do poprzednich lat w regulaminie pojawiło się kilka zmian. Najważniejsza i najbardziej znacząca polega na tym, że od tej edycji zgłoszenie projektu, poparcie projektu oraz oddanie głosu na wybrane zadania będzie możliwe dla wszystkich mieszkańców. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, czynności te muszą wykonać opiekunowie prawni. Ponadto o kolejności projektu na karcie do głosowania, od tej edycji, będzie decydowało publiczne losowanie. Zmianie uległy także terminy poszczególnych etapów PBO.