Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do 15 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police.

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w mobilnej pracowni mammograficznej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i nie wymagają skierowania lekarskiego. Można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 poz.1915 z późn. zm.) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który przypada co roku w dniu 4 października zapraszamy wszystkich na  Dzień Otwarty Schroniska w Dobrej, który odbędzie się w dniu 10 września w godzinach 10.00-15.00. 

Rozpoczynamy VII edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Dlatego też zachęcamy mieszkańców gminy Police, aby wypowiedzieli się na temat regulaminu budżetu obywatelskiego. Od 5 do 19 września 2022 roku będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2023.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 życzę wszystkim, by rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów osiąganych w atmosferze dobrej komunikacji i współpracy. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i owocnej pracy, pełnej wyrozumiałości i wytrwałości.

Drodzy Uczniowie – Wam życzę zapału do nauki, wzajemnej życzliwości oraz satysfakcji z czasu spędzonego w szkole!

Drodzy Nauczyciele, Opiekunowie oraz Pracownicy Oświaty - Państwu życzę wielu radości z każdego osiągnięcia Waszych dzieci. Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie, z jakim wykonujecie swoje obowiązki zawodowe.

Mam nadzieję, że rok szkolny 2022/2023 będzie dla Was wszystkich pełen sukcesów, zaś nauka będzie źródłem radości i wielu ciekawych doświadczeń.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

We wtorek, 30 sierpnia przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ludziom Solidarności w Policach.

W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami rzeki Odry w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Jeziora Dąbie i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego, tj. od km 622,900 Odry do wysokości północnego brzegu wyspy Wielki Karw, tj. km 45,350 toru wodnego Świnoujście – Szczecin, dalba „Wyspa Wielki Karw – cypel N”, a także korzystania z tych wód.

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego, przedłużył do odwołania zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami Odry, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Jeziora Dąbie i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego, tj. od km 622,900 Odry do wysokości północnego brzegu wyspy Wielki Karw, tj. km 45,350 toru wodnego Świnoujście – Szczecin, dalba „Wyspa Wielki Karw – cypel N”, a także korzystania z tych wód.

W miniony weekend na terenie Puszczy Wkrzańskiej odbyła się kolejna edycja Festiwalu Biegowego – Dziki Weekend, organizowanego przez Klub Biegowy „Dzik”.