W dniu wczorajszym, to jest 25 sierpnia we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizując postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, dokonali przeszukania w moim domu.

28 sierpnia w Policach odbędą się uroczystości związane 40. Rocznicą Sierpnia ’80 i 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  "Solidarność".

LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat, na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 1 września 2020 r.  w godz. od 10:00 do 16:00 w Policach przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Piaskowa 97.

Od 01 września br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie gminy Police, które ukończyły 65 rok życia (urodzone w 1955 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Dziś w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminnych z dyrektorami i przedstawicielami placówek oświatowych dotyczące przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Spotkanie poprowadził Witold Stefański, naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach.

W czwartek, 20 sierpnia w kościele w Jasienicy odbyła się uroczystość upamiętniająca Jana Sulowskiego, kawalera srebrnego krzyża Virtuti Militari, spoczywającego na cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 poz.1327) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Już od tej soboty 8 sierpnia, po raz pierwszy w naszej gminie, rusza projekt skierowany do całych rodzin, które chciałyby spędzić wspólnie kilka godzin na świeżym powietrzu i spróbować swoich sił na jachcie pod opieką doświadczonych sterników i kapitanów. Nie trzeba być wilkiem morskim, by przeżyć rejs na prawdziwym morskim jachcie, który opłynął cały świat.

55 jachtów wzięło udział w 56. Etapowych Regatach Turystycznych, które zakończyły się 2 sierpnia w Trzebieży. Zawody objęły osiem etapów na akwenach Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, Morza Bałtyckiego i Zalewu Kamieńskiego.

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2020 r. działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96).