W piątek, 29 grudnia w Parku Solidarności w Policach otwarto skwer i odsłonięto obelisk poświęcony pamięci Longina Komołowskiego, byłego działacza Solidarności i wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka.

Przed uroczystością w parku, w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, w przeddzień 1 rocznicy śmierci została odprawiona Msza św. w intencji śp. Longina Komołowskiego.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce pragnie uczulić mieszkańców, zwłaszcza posiadaczy zwierząt domowych, psów i kotów o zabezpieczenie swoich podopiecznych w noc sylwestrową. Nasi działacze co roku notują dziesiątki zaginięć psów oraz kotów z powodu huku wystrzałów petard i ogni sztucznych. Część z tych zwierząt trafia po jakimś czasie do schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub ginie na zawsze.

Do 40 rodzin, w tym seniorów i rodziców samotnie wychowujących dzieci, dotarły dary w ramach Polickiej Paczki. Akcję wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach a także sportowcy z polickich klubów. Finał akcji odbył się 14 grudnia w filii SP 1.

Informacje o osobach, rodzinach potrzebujących pomocy pozyskano m.in. z SM ODRA, od sołtysów, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Policach a także Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach.

W sobotę, 16 grudnia na placu Chrobrego w Policach, odbyła się kolejna Muzyczna Wigilia organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Radę Osiedla nr 2.

Niezwykły świąteczny klimat, który tworzą co roku występujący artyści, wystawcy, różnorodne specjały oraz rozbrzmiewające ze sceny kolędy i świąteczne piosenki udzielił się wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się tego dnia odwiedzić Plac Chrobrego na Starym Mieście.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

15 grudnia podpisałem dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach – całkowita wartość projektu wynosi 6.994.000 zł, z czego dofinansowanie to 4.330.622 zł.

Druga umowa obejmuje budowę dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych – etap I. Całkowita wartość tego projektu to 4.325.674,90 natomiast dofinansowanie 3.258.354,21 zł. W pierwszym etapie ścieżka będzie realizowana od ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej w Jasienicy oraz w Trzebieży od pętli autobusowej do ul. Brzozowej.

Rada Osiedla nr 6 w Policach zorganizowała w minioną sobotę pierwszy policki jarmark bożonarodzeniowy, który jak zapowiedzieli organizatorzy będzie kontynuowany w latach kolejnych.

Wspólnego otwarcia imprezy dokonali burmistrz Polic Władysław Diakun oraz przewodniczący Rady Osiedla nr 6 w Policach Ryszard Tokarczyk.

- Życzę wszystkim Państwu zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku – złożył życzenia policzanom burmistrz Polic Władysław Diakun.

Istotny dla Polic i regionu most w ciągu ulicy Kuźnickiej doczeka się przebudowy. Ponadto mieszkańcy miasta będą mieli szansę przesiąść się na rowery, bo zgęstnieje gminna sieć ścieżek dla cyklistów. Obie inwestycje wesprze Urząd Marszałkowski środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przyznane fundusze w wysokości prawie 8 mln zł trafią do lokalnego samorządu dzięki umowie, którą podpisał w piątek, 15 grudnia 2017 roku w Policach marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie 25-26 grudnia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Wykaz zmian wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej:

11 grudnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie, na które zaproszono sportowców z terenu Gminy Police. Podczas spotkania burmistrz Polic Władysław Diakun wręczył stypendia i nagrody za wysokie wyniki sportowe.

Dziesięć osób z rąk burmistrza otrzymało stypendia a dwudziestka sportowców nagrody.

17 grudnia, to szczególna data w historii Szczecina. To właśnie przed 47 laty odbył się wielki protest społeczny, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 16 osób.

Udział w uroczystościach pod bramą Stoczni Szczecińskiej wzięli m.in. szefowa kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Polickiego oraz gminy Police z burmistrzem Władysławem Diakunem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem.