Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że w dniach 30, 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 roku uruchomiona zostanie dodatkowa bezpłatna komunikacja miejska w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Od jutra na terenie całego kraju obowiązywać będzie czerwona strefa. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do  dnia 15 listopada 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2021 roku.

Mularz, medyk, czy furman to zapomniane niestety dziś zawody, które jednak mają piękną historię opowiadaną między innymi w pieśniach dawnych bractw cechowych.

W poniedziałek, 19 października pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki delegacja władz samorządowych oraz członków Solidarności z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele, złożyła kwiaty w 36 rocznicę tragicznej śmierci duchownego.

Gmina Police, podobnie jak cały powiat policki znajdują się w tzw. strefie żółtej, w związku z czym od dzisiaj obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

W piątek, 9 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Police.

Dobiegły końca konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy gminy Police wybrali nową metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.