10 listopada 2018 roku od godziny 9 rano na Strzelnicy Sportowej Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Dobieszczynie można będzie spełnić patriotyczny obowiązek i oddać „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”. Ta forma strzelectwa dla społeczności, wywodzi się z okresu międzywojennego Polskich Związków Strzeleckich i wraca dziś z coraz większym zainteresowaniem na wielu strzelnicach w Polsce. Pragniemy umożliwić tą formę sportowego przejawu patriotycznego dla mieszkańców Powiatu Polickiego. 

Pomnik upamiętniający Greków przybyłych do Polski i Polic pod koniec lat 40. XX wieku został odsłonięty w piątek 19 października na Cmentarzu Komunalnym w Policach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego w Polsce „ELLAS PAREA”.

Ponad 100 seniorów uczestniczyło w zorganizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach obchodach Dnia Seniora, które w tym roku zbiegły się z 55. rocznicą powstania Związku. W uroczystości wzięła udział delegacja Gminy Police w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla, a także przedstawiciele Powiatu Polickiego.

10 par z Gminy Police otrzymało Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy medale, dyplomy oraz bukiety kwiatów wręczył odznaczonym burmistrz Polic Władysław Diakun. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to cywilne odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta RP osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

„Habemus Papam” - to słowa, które 40 lat temu, 16 października 1978 r., usłyszały zebrane na Placu Świętego Piotra w Watykanie tłumy wiernych Kościoła katolickiego. To właśnie wtedy – po trzech dniach konklawe - 264. papieżem został Polak, kard. Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.

Projekt przebudowy stadionu przy ul. Siedleckiej w Policach, zakładający m.in. budowę dwóch trybun o pojemności 2660 osób, instalację oświetlenia, budowę trawiastego boiska treningowego, a także parkingu na ponad 100 samochodów, został zaprezentowany 16 października podczas wspólnej konferencji prasowej Gminy Police i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

Rozbudowane Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach zostało oficjalnie oddane do użytku. W uroczystości otwarcia, oprócz dzieci i ich rodziców, wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu na czele z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem.

Szczecińsko-Policki Klub “MORSY” im. Zbyszka Ulatowskiego rozpoczął nowy sezon. W zorganizowanym 13 października na kąpielisku Głębokie inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, któremu stowarzyszenie przyznało tytuł Honorowego Członka, a także przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

Informujemy, że w 16 lokalizacjach na terenie Gminy Police zostały uruchomione czujniki do mierzenia jakości powietrza. Czujniki te mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz dodatkowo wskazują poziom ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Dane pomiarowe wskazywane są zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), którego wartość informuje o tym , jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Oddziału Szczecin Polskiego Związku Gołębi Pocztowych zorganizował okolicznościowy lot gołębi. 13 października w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie podsumowano to wydarzenie i nagrodzono najlepszych hodowców.