Okolicznościowy jubileuszowy medal, flaga Polski, a także fotografie, zapiski wspomnień mieszkańców, wydawana przez miejscową parafię gazetka – m.in. te przedmioty trafiły do trzebieskiej kapsuły czasu, która w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została zamknięta w odnalezionej w tym roku zabytkowej boi.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

5 października podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczemumowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej między Niekłończycą a Trzebieżą. Dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 mln zł, przy ogólnej wartości inwestycji na poziomie 2 mln zł.

Od uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w południe 11 listopada w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, będąca częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu części liturgicznej na placu kościelnym odbył się pokaz kadryla i ćwiczeń kawaleryjskich w wykonaniu amazonek i ułanów Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.

W niedzielny poranek, 11 listopada w Parku Solidarności w Policach przedstawiciele gminy Police w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna i przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla złożyli kwiaty pod obeliskami Wielkich Polaków.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica w historii naszego kraju. Z tej okazji przedstawiciele gminy złożyli kwiaty pod obeliskami Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz premiera RP Longina Komołowskiego.

Informuję, że od stycznia 2019 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe, znajdujące się w nieruchomościach mieszanych tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej tej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

Coroczne spotkanie modlitewne w intencji kilkunastu tysięcy osób, które zginęły w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszych Polic i okolic, odbyło się na początku listopada br. pod brzozowym krzyżem ustawionym na placu u zbiegu ul. Licealnej i Spółdzielczej, na terenie poniemieckiej fabryki benzyny syntetycznej.

16 listopada Rada Miejska zakończy kadencję 2014-2018. Gościem specjalnym podczas jej ostatniego, XLVII posiedzenia, które odbyło się 30 października, był znany policki podróżnik Aleksander Doba, który w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada br. (najbliższy poniedziałek) Urząd Miejski w Policach będzie nieczynny.

Koncert pod nazwą „Ułani, Ułani” – Śpiewnik Patriotyczny odbędzie się 11 listopada. Każdy z przybyłych gości otrzyma kotylion oraz wydany specjalnie na tą okazję śpiewnik zatytułowany "Ułani, ułani". W pierwszej części spotkania wystąpią artyści, którzy zaprezentują współczesne lub mało znane i rzadko wykonywane pieśni patriotyczne. W drugiej części wszyscy zgromadzeni będą zaproszeni do wspólnego wykonania kilkunastu pieśni patriotycznych.

Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny skierowany jest do dzieci, ich rodziców i dziadków angażując ich do aktywnego uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości. Jest to wydarzenie międzypokoleniowe, które pozwala na wspólne przeżywanie i kultywowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Koncert składać się będzie z dwóch części. W pierwszej w części wystąpią laureaci wyróżnieni podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się w maju br.

W drugiej części prowadzący będą zachęcać do wspólnego śpiewu utworów patriotycznych przy wsparciu wokalistów z grupy wokalnej PP66 oraz uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL.