W niedzielę, 26 maja, na przystani WOPR przy ul. Konopnickiej w Policach, ratownicy oficjalnie rozpoczęli sezon. Przy dźwiękach hymnu wciągnięto na maszt banderę i flagę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

27 maja, w Dniu Samorządu Terytorialnego, Powiat Policki świętował jubileusz 20-lecia istnienia. Na uroczystości, które odbyły się w Hotelu Dobosz w Policach, przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, gmin wchodzących w skład powiatu polickiego, służb mundurowych, firm i instytucji a także osoby, które przez te 20 lat były związane z samorządem powiatowym.

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę nr VIII/89/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

25 maja, na terenie „Orlika” w Tanowie, odbyły się Sołeckie Dni Dziecka i Dni Tanowa zorganizowane przez Radę Sołecką wspólnie z Drużyną Harcerską Sokoły oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Tanowie.

W sobotę, 25 maja oficjalnie otwarto nowy odcinek ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż ulicy Zamenhofa. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Polic Władysław Diaku, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz i przedstawiciel cyklistów, radny Rady Miejskiej Wiesław Gaweł.

23 maja w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu otwarto wystawę „Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej” dwóch pasjonatów natury, miłośników fotografii: Przemysława Wójcika i Fernando Franza Schmidta. Na blisko 70 fotografiach autorzy pokazali zachwycającą przyrodę, ujmujący świat zwierząt Puszczy Wkrzańskiej, inspirującą faunę Rezerwatu Świdwie.

19 maja, w Kołbaskowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, w którym udział wzięły również jednostki z terenu Gminy Police. Tradycją jest, że co roku to święto odbywa się w innej gminie naszego powiatu. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów – powiatowego i gminnych, zaproszeni goście, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Polickiego.

18 maja mieszkańcy Sołectwa Tatynia przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zorganizowali spotkanie integracyjne dla mieszkańców pn.: „Dzień Sąsiada”. Z uwagi na zbliżający się Dzień Dziecka postanowiono połączyć te dwie uroczystości i zorganizować spotkanie z licznymi atrakcjami dla najmłodszych.

We wtorek (14 maja) w Hotelu Dobosz w Policach odbył się Polsko – Niemiecki Krąg Gospodarczy zorganizowany przez gminę Police z okazji 20-lecia współpracy naszej gminy z miastem partnerskim Pasewalk.

W programie spotkania była m.in. prezentacja Projektu Polimery Police, którego przebieg przedstawił dr Marcin Palczyński, reprezentujący spółkę PDH Polska S.A. W dalszej części Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z Burmistrz Pasewalku Sandrą Nachtweih opowiedzieli o już 20-letniej współpracy międzynarodowej.

Zachwycająca przyroda, ujmujący świat zwierząt, inspirująca fauna Rezerwatu Świdwie ujęta na blisko 70 fotografiach wielkoformatowych. Środowisko Puszczy Wkrzańskiej stało się bohaterem majowej wystawy w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.