W sobotę pomiędzy godziną 15 a 15:45 na hali sportowej Zespołu Szkół im Łukasiewicza w Policach odbędzie się spotkanie burmistrza Polic Władysława Diakuna z siatkarkami Chemika Police.

15 kwietnia o godz. 18 w Tanowie, w Szkole Podstawowej przy ul. Szczecińskiej 31 odbędzie się spotkania informacyjne na temat ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację. Planowane na dzień 16 kwietnia br. spotkanie informacyjne na temat ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację w Przęsocinie zostało odwołane. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani po jego ustaleniu.

W przypadku rozpoczęcia od poniedziałku (8.04.br.) akcji strajkowej w placówkach oświatowych Gminy Police, świetlice sołeckie i osiedlowe dostępne będą dla dzieci w godzinach:

W dniu 1 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostały opublikowane statuty następujących sołectw: Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wieńkowo, Drogoradz, Niekłończyca, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo. Statuty zostały uchwalone przez Radę Miejską w Policach w dniu 28 lutego 2019 roku.

W dniu 2 kwietnia Burmistrz Polic zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Police pod figurę św. Jana Pawła II w Policach, na Skwerze Jego Imienia, aby uczcić 14. rocznicę śmierci Papieża-Polaka.

O to, aby każdy czuł się dobrze w naszych lasach dbają na co dzień leśnicy m.in. z Nadleśnictwa Trzebieży. Pielęgnują, chronią, dbają o zapasy drewna dla wszystkich i miejsca, w których można odpocząć. Jak co roku wiosną na dziesiątkach hektarów sadzą również młode drzewa. Dla przyszłych pokoleń i dla leśnych stworzeń. Od tego się wszystko zaczyna.

Punktualnie o godzinie 9.30 w sobotni poranek saperzy przystąpili do operacji podjęcia i załadowania bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej podczas prac przy rurociągu gazowym w pobliżu remontowanego wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach.

Zanim do pracy przystąpili saperzy, utworzony został wał ochronny zabezpieczający rurociąg gazowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie niewybuchu.

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym w Policach przy ul. Kuźnickiej niewybuchem z okresu II wojny światowej, zarządzam ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie zagrożonym, obejmującym obszar firm: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” i Kemipol Sp. z o.o.

Ewakuacja przeprowadzona zostanie w dniu 30 marca 2019 r. w godzinach 7.00 – 10.30.

Powrót nastąpi po przeprowadzeniu akcji w dniu 30 marca 2019 r. po godzinie 10.30 na sygnał służb zarządzania kryzysowego.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się „Kaziuki”. W trakcie koncertu wystąpiły ludowe zespoły z Litwy i Polski – „Wilenka” oraz „Policzanie”, a także litewska grupa „Folk Vibes” Imprezie towarzyszył kiermasz pochodzących z Litwy specjałów. Współorganizatorami wydarzenia były: Gmina Police, Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Koło w Policach.

Na koniec maja tego roku rozpoczynamy V edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku chcielibyśmy, aby budżet ewoluował, w związku z czym wprowadzamy kilka istotnych zmian.

Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. Dlatego od 27 marca do 10 kwietnia br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020.