4 lipca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się wystawa prac studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dotyczących projektów „POLICE MIASTO EKOLOGICZNE”. Wystawa odbyła się pod patronatem Burmistrza Polic Władysława Diakuna.

Sołectwa Przęsocin, Tanowo, Trzebież i Brzózki (Gmina Nowe Warpno) mogą rozpocząć realizację swoich projektów inwestycyjnych z marszałkowskim, konkursowym wsparciem w ramach „Grantów Sołeckich”. Natomiast w ramach Projektu „Społecznik” Hulk Team Police zdobyło wsparcie finansowe na trzy granty. Podpisanie stosownych umów odbyło się 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach.

30 czerwca, podczas imprezy „Czas na Eko Trzebież”, odbył się turniej koszykówki Gryf Basket Cup 2019, w którym udział wzięło 12 zespołów w kategorii Open i 3 w kategorii Integracja – koszykarze na wózkach. Turniej odbył się dzięki wsparciu Gminy Police oraz Powiatu Polickiego.

4 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się wernisaż wystawy prac studentów dotyczących projektów „POLICE MIASTO EKOLOGICZNE”. Wystawa odbywa się pod patronatem Burmistrza Polic Władysława Diakuna.

30 lipca, podczas imprezy „Czas na EkoTrzebież” odbyła się impreza "Złote piaski z Radiem Szczecin" na plaży w Trzebieży. Godzinne kopanie w na plaży opłaciło się – szczęśliwcy odkopali swoje skarby.

W dniach 29-30 czerwca, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, odbyła się impreza „Czas na EkoTrzebież” - Transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno - ekologicznej. Były warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbyły się również występy sceniczne grup artystycznych.

1 lipca uroczyście otwarto Hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Budowa hospicjum trwała 4 lata i wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 7 milionów złotych. Uroczystość otwarcia hospicjum stacjonarnego rozpoczęła się mszą św. i poświęceniem kaplicy, z udziałem zaproszonych gości, której przewodniczył biskup Henryk Wejman.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Policach, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi. Za podjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, 8 się wstrzymało. Wcześniej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2018 rok. Za przyjęciem tej uchwały zagłosowało 13 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.