za okres od 19 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

21 i 22 grudnia na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Na czas imprezy przygotowano wiele świątecznych atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Dziękuję dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Annie Ryl oraz pracownikom za organizację imprezy.

10 lutego 2020 roku zostanie ogłoszony nabór na członków Rady Seniorów Gminy Police. W skład Rady Seniorów wchodzić będzie 15 osób – mieszkańców gminy Police. Trzy osoby będą przedstawicielami seniorów, a dwanaście osób w Radzie to przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów (np. organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniorów funkcjonujących przy radach osiedlowych lub w sołectwach i innych).

11 zespołów wzięło udział w niedzielnym turnieju Chemik CUP im. Rafała Kołackiego o Puchar Burmistrza Polic. Turniej uroczyście otworzył burmistrz Polic Władysław Diakun.

Zimowe Prezentacje Taneczne to impreza cykliczna, która co roku odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach z inicjatywy Barbary Kamińskiej z Companii Baletowej w Policach.

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032” i możliwością pozyskania przez Gminę Police środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Polic informuje, że do 30 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Policach przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych usuwaniem, odbiorem i utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej.  Nowy rozkład jazdy w zakładce KOMUNIKACJA

12 października 2018 roku Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał umowę na przebudowę świetlicy wiejsko-strażackiej w Tanowie, a 22 stycznia 2020 roku odbyło się je uroczyste otwarcie.

W miniony weekend w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyły się dwa pierwsze turnieje Chemik CUP im. Rafała Kołackiego – o puchar prezesa PEC i starosty polickiego.

Burmistrz Polic Władysław Diakun został nominowany do tytułu Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna. Nominacja za: Rozwój gminy i działalność na rzecz mieszkańców.

Smutna wiadomość dotarła dzisiaj z gminy Nowe Warpno. 4 stycznia zmarł wieloletni burmistrz, samorządowiec i przyjaciel - Władysław Kiraga.