ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Police i powiatu polickiego oddali hołd ofiarom wydarzeń Grudnia ’70. Najpierw złożyli kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem „Ludziom Solidarności” w Policach, a następnie uczestniczyli w obchodach rocznicowych przy bramie Stoczni Szczecińskiej. W czasie uroczystości, które odbyły się 17 grudnia 2016r., dziewięcioro działaczy „Solidarności” z Polic otrzymało odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi lub wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W związku z planowanymi przez rząd zmianami w polskim systemie oświatowym, tzn. likwidacją gimnazjów od 2017 roku, burmistrz Polic Władysław Diakun spotkał się w czwartek 8 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury z radami rodziców oraz dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjach Gminy Police. Omawiana była koncepcja nowej sieci szkół w Gminie Police, która miałaby być wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018. Burmistrz przedstawił dwa warianty rozwiązań:

We wtorek 29 listopada 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, która odbyła się 25 października.

Rada Miejska przyjęła 11 uchwał, a jedną, dotyczącą budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach odrzuciła.

Przyjęte zostały uchwały w sprawach:

Gmina Police w dniach od 28 listopada do 3 grudnia 2016r. gościła 20-osobową delegację samorządowców z Ukrainy. Przyjechali z wizytą studyjną, z obwodu Czerkaskiego. Przemierzyli 1500 km, by rozmawiać w Policach o funkcjonowaniu polskiego samorządu. Zwiedzili gminę, spotkali się z przedstawicielami Gminy z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Goście pytali m.in. o budżet Gminy i budżet obywatelski, funkcjonowanie służby zdrowia, gospodarkę odpadami komunalnymi, dotacje z Unii Europejskiej. Było też wiele pytań o system oświaty.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Dnia 30 listopada z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Policach, zorganizowała XVI Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

Adresatami konkursu byli uczniowie II klas gimnazjum z powiatu polickiego. Do konkursu na etapie powiatowym zgłosiło się 16 uczniów z następujących placówek oświatowych:

Burmistrz Polic informuje,

że zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że proces spalania odbywa się w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie jest uciążliwy dla innych nieruchomości.

W niedzielę, 20 listopada, w Policach została przeprowadzona akcja „Pomóż Arkowi i innym”, zorganizowana wspólnie przez Fundację DKMS i Gminę Police. Jej celem była rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego dla ciężko chorego mieszkańca naszej gminy i innych pacjentów. Akcja trwała tylko sześć godzin, od 10:00 do 16:00, ale w tak krótkim czasie zostało zarejestrowanych aż 273 potencjalnych dawców szpiku. Cztery lata temu, w podobnej akcji, zorganizowanej w Policach, do rejestru wpisało się prawie 470 osób.

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku - dla Arka i innych pacjentów. Rodzina i przyjaciele chorego liczą na zaangażowanie świadomej problemu, jakim jest rak krwi, społeczności Polic i okolic. Arkadiusz nigdy nie zastanawiał się nad swoim zdrowiem. Zawsze pełen energii i pozytywnego nastawienia do życia stawiał czoło każdemu wyzwaniu. Niestety w styczniu lekarze zdiagnozowali u Arka ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zaczęła się walka o każdy dzień życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach przypomina o Światowym Dniu Rzucania Palenia, który tradycyjnie obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz ten w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący – aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem całe USA i większość palaczy. Zachęcone wynikami akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Akcja przyjęła się w wielu państwach na świecie, w tym także w naszym kraju.