Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W dniach 1 i 2 czerwca odbyła się największa impreza plenerowa organizowana na terenie naszej gminy - Dni Polic 2018. Były to dwa dni przepełnione doskonałą zabawą oraz muzyką. W piątkowe popołudnie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać koncertów gwiazd. Za organizację imprezy dziękuję dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Annie Ryl oraz całemu jej zespołowi. Specjalne podziękowanie dla polickiej publiczności przekazała Pani Beata Kozidrak – gwiazda wieczoru.

Już po raz trzeci mieszkańcy polickiego Starego Miasta świętowali „Dzień Sąsiada”. Impreza, która odbyła się 16 czerwca 2018 r. na placu zabaw przy ul. Nowopol, została zorganizowana przy współpracy z Radą Osiedla nr 2 oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach.

W organizację imprezy czynnie zaangażowali się także mieszkańcy osiedla, którzy przynieśli z domów stoły i krzesła, rozkładali namioty, podłączali sprzęt, jak również obsługiwali grilla oraz przynieśli domowej roboty wypieki oraz sałatki.

Natalia Szroeder, Sound'n'Grace, CORD oraz lokalne zespoły muzyczne wystąpią na scenie tegorocznej edycji „Czas na Trzebież”. Impreza potrwa dwa dni i odbędzie się terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 r. Dla mieszkańców Gminy Police zostaną zorganizowane bezpłatne przejazdy autobusowe.

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w niedzielę, 17 czerwca, w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Mszy przewodniczył powiatowy duszpasterz „Solidarności” i proboszcz jasienickiej parafii - ks. kan. Waldemar Szczurowski.

11 zespołów z placówek oświatowych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego zaprezentowało się podczas II Polickiego Przeglądu Piosenki "Z Polic do Gwiazd", który odbył się 11 czerwca.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji, która nawiązywała do obchodów 100-lecia niepodległości Polski, były piosenki o Ojczyźnie.

56 utworów poetyckich oraz 21 tekstów prozatorskich oceniano podczas X Powiatowego Konkursu Literackiego „O Prawo Jazdy na Pegazie”, którego finał odbył się 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Powiatu Polickiego oraz ze Szczecina. Prace oceniało jury w składzie: Zenon Lach-Ceraszyński, Zbigniew Kotuła i Stanisław Rapior. Pośród nagrodzonych i wyróżnionych autorów znaleźli się:

Podążając za obecnymi trendami w dziedzinach udostępniania informacji, a także realizując jeden z celów strategicznych pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, została  uruchomiona  wersja mobilna Portalu Mapowego Gminy Police.

Aplikację można i używać na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet z systemem Android od wersji 5.0 oraz iOS Apple od wersji 8.0

8 czerwca, do polickiej zajezdni autobusowej przyjechały nowe autobusy. Dostawcą pojazdów jest producent, firma MAN, Spółka zakupiła 5 autobusów, trzy solowe i 2 przegubowe. 14 czerwca w siedzibie Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego odbyło się symboliczne przekazanie autobusów w obecności przedstawicieli samorządów: polickiego i szczecińskiego. 

Autobusy zostały kupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. 
Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

9 czerwca na terenie Orlika w Tanowie odbył się Dzień Tanowa. Coroczne święto mieszkańców zamieszkałych w miejscowości Tanowo po raz pierwszy w tym roku odbyło się w nowej lokalizacji.

Przybyłych gości uroczyście powitał burmistrz Polic Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król oraz radni Zygmunt Kołacki i Michał Rajewski.