8 września 2018 r. po raz dwunasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy”. Impreza, tak jak w ubiegłym roku, będzie miała miejsce na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach w godz. Od 12:00 do 16:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego oraz działające na rzecz ich mieszkańców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W sobotę, 2 czerwca w gminie Nowe Warpno strażacy z powiatu polickiego świętowali podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Po mszy świętej w nowowarpieńskiej parafii odbył się apel na placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.

Po raz pierwszy w historii Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka wręczono odznaki „Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana”. Srebrne Krzyże św. Floriana otrzymali: Władysław Kiraga – burmistrz Nowego Warpna, st. ogn. Roman Kasprzyk – starszy operator sprzętu specjalnego z JRG Police oraz st. ogn. Jacek Skorliński – dowódca zastępu z JRG Police.

Dnia 19 czerwca 2018 r. od godz. 11.00 do 14.00 odbędzie się XVI Kiermasz Pracy „Szansa na lepszą przyszłość” w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach ul. Siedlecka 1a.  

Kiermasz Pracy skierowany jest dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, którzy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy oraz instytucjami działającymi na rzecz polickiego rynku pracy.

1 i 2 czerwca na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbyła się największa impreza plenerowa organizowana na terenie gminy Police – Dni Polic 2018. Były to dwa dni przepełnione doskonałą zabawą oraz muzyką.

W piątkowe popołudnie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać koncertów takich gwiazd jak: Power Play, Happysad i Michał Szpak.

W dniach od 25 do 27 maja w Truskawcu odbywał się Festiwal Kultury Polskiej. Festiwal został zorganizowany przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wraz z władzami miasta Truskawiec oraz miastami będącymi członkami konwentu - między innymi Gminą Police.

W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Policach oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Anna Ryl wraz z zespołem Balbiny, który reprezentował Polskę w kategorii zespołów folklorystycznych.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

27 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a PDH Polska S.A. na mocy, której firma ta przekaże darowiznę w kwocie 1 121 354, 54 zł na przebudowę wiaduktu przy ul. Kuźnickiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 7 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 67%. Wkład własny pochodzi ze środków Gminy Police, PDH oraz Kemipolu, który na podstawie ubiegłorocznej umowy przekazał 320 tysięcy złotych.

22 maja, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach obchodziło Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy. Obchody rozpoczęły się Mszą św., które przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Po mszy, barwny korowód, przeszedł ulicami Polic do siedziby stowarzyszenia przy ul. Korczaka, gdzie odbyły się uroczystości związane z 15-leciem ŚDS i piknik rodzinny.

W minioną sobotę Szkoła Filialna w Niekłończycy obchodziła okrągłą, 70-rocznicę powstania. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, w której udział wzięli absolwenci, byli pracownicy placówki oraz obecni uczniowie i grono pedagogiczne.

W imieniu samorządu gminnego głos zabrał wiceburmistrz Maciej Greinert, który podziękował dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za wkład pracy w rozwój dzieci i młodzieży oraz kontynuowanie wieloletniej tradycji w szkole w Niekłończycy.

W czwartkowe popołudnie 24 maja, zaproszeni goście dyskutowali w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, na temat historii Polski po 1918 roku. Debata historyczna „Police dla niepodległej” została zorganizowana z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Zgromadzona publiczność w pierwszej kolejności miała okazję wysłuchać specjalnie przygotowanego na tę okazję wykładu dr. hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – Tomasza Ślepowrońskiego.

W sobotę, 19 maja uroczystego otwarcia sezonu letniego dokonali członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Policach.

Udział w otwarciu sezonu wziął m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, który podziękował ratownikom WOPR za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Police.