Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do  dnia 15 listopada 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2021 roku.

Mularz, medyk, czy furman to zapomniane niestety dziś zawody, które jednak mają piękną historię opowiadaną między innymi w pieśniach dawnych bractw cechowych.

W poniedziałek, 19 października pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki delegacja władz samorządowych oraz członków Solidarności z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem na czele, złożyła kwiaty w 36 rocznicę tragicznej śmierci duchownego.

Gmina Police, podobnie jak cały powiat policki znajdują się w tzw. strefie żółtej, w związku z czym od dzisiaj obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

W piątek, 9 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Police.

Dobiegły końca konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy gminy Police wybrali nową metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z systemu Zgłoszeń, za pomocą którego można bardzo szybko zgłosić: zdarzenie, awarię lub inne niepokojące zjawisko

NA OKRES: OD 01.10.2020 – 30.11.202R. GMINA POLICE

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, Gminne Biuro Spisowe w Policach zorganizowało dyżury przy stanowisku komputerowym, które znajduje się w gmachu Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 (POKÓJ 217, II PIĘTRO), w celu udzielenia ewentualnej pomocy osobom chętnym do samodzielnego spisania formularza spisowego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że w dniach 12 - 16 października 2020 r. jest planowane przeprowadzenie operacji neutralizacji bomby lotniczej Tallboy, zalegającej na dnie, przy wejściu do Kanału Piastowskiego, w okolicy przeprawy promowej w Karsiborze.