W czwartek, 20 sierpnia w kościele w Jasienicy odbyła się uroczystość upamiętniająca Jana Sulowskiego, kawalera srebrnego krzyża Virtuti Militari, spoczywającego na cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 poz.1327) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Już od tej soboty 8 sierpnia, po raz pierwszy w naszej gminie, rusza projekt skierowany do całych rodzin, które chciałyby spędzić wspólnie kilka godzin na świeżym powietrzu i spróbować swoich sił na jachcie pod opieką doświadczonych sterników i kapitanów. Nie trzeba być wilkiem morskim, by przeżyć rejs na prawdziwym morskim jachcie, który opłynął cały świat.

55 jachtów wzięło udział w 56. Etapowych Regatach Turystycznych, które zakończyły się 2 sierpnia w Trzebieży. Zawody objęły osiem etapów na akwenach Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, Morza Bałtyckiego i Zalewu Kamieńskiego.

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2020 r. działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96).

Wartość projektu to 6 635 000,00 zł, a 4 000 000,00 zł stanowią środki REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 pozyskane w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dodatkowe środki na inwestycję pozyskano również z Programu INTERREG VA. W dniu 30 lipca 2020r. została podpisana umowa dot. projektu przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i burmistrza Polic Władysława Diakuna.

W związku z realizacją projektu Polimery Police, w dniach 30 lipca 2020 r. (od godziny 16:00) i 31 lipca (do godziny 4:00) będzie prowadzony transportu betonu, w celu przygotowania fundamentów pod zbiornik na etylen, który wejdzie w zakres powstającego morskiego terminalu gazowego.

W sobotę tuż przed południem na terenie Mariny w Trzebieży odbyło się uroczyste otwarcie 56. Etapowych Regat Turystycznych, w którym udział wziął przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika".

Ponad półwieczna tradycja ERT organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski oraz duże grono stałych uczestników, dowodzą żeglarskiego potencjału regionu, trafności pomysłu i sprawności organizacyjnej, która towarzyszy każdorazowo kolejnym edycjom regat.